(12 มิถุนายน 2558 ) ตรวจหาสารพิษในเด็ก โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้าและ โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม จ.สมุทรสาคร

1511028_918026278291091_347965254627045387_n11217534_918026158291103_8175081877717136560_n

12 มิถุนายน 2558 ตรวจหาสารพิษในเด็ก
ทีมงานศูนย์วิจัยฯ ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้าและ โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม จ.สมุทรสาคร เพื่อตรวจหาสารตะกั่วในเด็ก ในรอบพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม
จ.สมุทรสาคร

ด้วย จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดเขตพื้นที่อุตสาหกรรม ประชาชนในพื้นที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับ สารพิษ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็ก หากมีสารพิษสะสมในร่างกายจะมีกระทบ ต่อ IQ ของเด็กลดลง และ มีผลต่อพฤติกรรมของเด็กด้วย จากการสุ่มตรวจเลือดเด็กในพื้นที่พบค่าสารตะกั่วปนเปื้อนในเลือดมีปริมาณที่สูง

11535908_918026504957735_2304534694656652348_n11536983_918026998291019_3552895864825284527_n

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ฐานะประธานฯ ร่วมกับคณะทำงานการป้องกันควบคุมพิษและสารตะกั่ว ได้มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการโครงการป้องกัน และ แก้ไขปัญหา ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มูลนิธิบูรณะนิเวศ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมุทรสาคร และ หน่วยงานที่เกี่ยว ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ดำเนินโครงการ ” สารพิษในสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพเด็ก “ ร่วมกัน เพื่อติดตามสุขภาพเด็กที่มีสิ่งแวดล้อมเสี่ยงต่อการได้รับสารพิษ

จัดให้มีระบบเฝ้าระวัง หามาตรการตรวจคัดกรองเด็ก โดยดำเนินการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของผู้ปกครองและเด็ก เจาะเลือด เพื่อตรวจหาระดับสารตะกั่วในเด็ก กลุ่มอายุ 6 -72 เดือน

11427183_918026558291063_6209914218947882132_n11417743_918026354957750_766114050639854595_n (1)

11412330_918026454957740_3689766159280464029_n11412152_918026328291086_6996022917404264896_n11407289_918026174957768_4666124316354074449_n 11407176_918026524957733_1223891387607238980_n 11401022_918027064957679_6108334659827450382_n 11217534_918026408291078_4725458812696365600_n 11139403_918026621624390_6599994262532086244_n 11214094_918026388291080_8236919359208525515_n 11011197_918026648291054_2016452659843639411_n 10418436_918026584957727_1025322423647323394_n 10372771_918027174957668_7769551396688575887_n 10372509_918026671624385_6070138799229580235_n 10171113_918026201624432_8482038874786052940_n 1904254_918027031624349_6942127657864721654_n 1505341_918026481624404_1833512531358184442_n 1472782_918026214957764_6757164664458785360_n

 

 

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น