(30 มิ.ย.2558) ร่วมรณรงค์เสริมสร้างวินัยและจิตสำนึกของประชาชน เพื่อลดอุบัติเหตุ จราจรก้าวไกล AEC

30065804

ทีมงานศูนย์วิจัยฯ ร่วมรณรงค์เสริมสร้างวินัยและจิตสำนึกของประชาชน เพื่อลดอุบัติเหตุ จราจรก้าวไกล AEC
ชวนคนกรุงรักษาวินัยจราจร สร้างมหานครแห่งความปลอดภัย ภายใต้คำขวัญ “ไม่ขับเร็ว ไม่ตัดหน้า ไม่ฝ่าไฟแดง” เป้าหมายเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ต่ำกว่า 10 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคนในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต กรุงเทพมหานคร

นายสัญญา ชีนิมิตร ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในงานแถลงข่าว โครงการรณรงค์เสริมสร้างวินัยและจิตสำนึกของประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุ จราจรก้าวไกล AEC ชวนคนกรุงรักษาวินัยจราจร สร้างมหานครแห่งความปลอดภัย ภายใต้คำขวัญ “ไม่ขับเร็ว ไม่ตัดหน้า ไม่ฝ่าไฟแดง” โดย สจส. สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร

á¶Å§¢èÒÇ Ê¨Ê._5147 á¶Å§¢èÒÇ Ê¨Ê._2955

พร้อมกับชมนิทรรศการงาน และการแสดงบนเวที ในหัวข้อ “จราจรก้าวไกลสู่ AEC” โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง กทม. ดาราจากละครพื้นบ้าน
เรื่องแก้วหน้าม้า ตัวแทนภาคีเครือข่าย ร่วมงานคับคั่ง

หลังจากที่ กทม. ได้ประเมินสถิติอุบัติเหตุจราจรในเขตกรุงเทพมหานครปี 2557 มีจำนวนอุบัติเหตุ จำนวน 27,460 ครั้ง ผู้บาดเจ็บสาหัส 348 ราย บาดเจ็บเล็กน้อย 11,225 ราย ผู้เสียชีวิต 262 ราย และในภาพรวมของประเทศมีการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 61,140 ครั้ง ผู้บาดเจ็บสาหัส 2,634 ราย บาดเจ็บเล็กน้อย 17,823 ราย และผู้เสียชีวิต 6,215 ราย ซึ่งสถิติที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก
 
แม้ภาพรวมตั้งแต่ปี 2546-2557 สถิติอุบัติเหตุจราจรในเขตกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มลดลง อาจเป็นผลมาจากกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันรณรงค์ลดอุบัติเหตุจราจรอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง มาจนประชาขนชาวกรุงเทพมหานครตระหนักในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยก็ตาม แต่สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจราจรส่วนมากมาจากผู้ขับขี่รถไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ขับรถเร็ว แซงในที่คับขัน ขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด ฝ่าไฟแดง เมาแล้วขับ ไม่เอื้ออาทรในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันร่วมทั้งผู้เดินถนนข้ามถนนไม่ระมัดระวัง ขาดจิตสำนึกถึงความปลอดภัยและขาดวินัยจราจร จึงมีนโยบายให้ สจส.กทม.เร่งดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างวินัยและจิตสำนึกของประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุ จราจรก้าวไกล AEC ชวนคนกรุงเทพร่วมใจ

          ตามแผนงานที่วางไว้หลังจากการแถลงข่าว ในเดือนกรกฎาคม 2558 สจส.กทม.ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์โครงการรณรงค์เสริมสร้างวินัย และจิตสำนึกของประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุ จราจรก้าวไกล AEC ตามแหล่งชุมชนใกล้โรงเรียน ตลาด และบริเวณที่มีการใช้รถใช้ถนนอย่างคับคั่ง ครอบคลุมพื้นที่ใน 6 กลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายให้ประชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในอีก 6 ครั้งข้างหน้า คือ

1. พื้นที่กรุงเทพฯ ใต้ เขตบางรัก ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.00-15.00น.

2. พื้นที่กรุงเทพฯ ตะวันออก เขตบางกะปิ ณ โรงเรียนบางกะปิ วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00-16.00น.

3. พื้นที่กรุงธนเหนือ เขตตลิ่งชัน ณ ตลาดน้ำตลิ่งชัน วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00-14.00น.

4. พื้นที่กรุงเทพฯ กลาง เขตห้วยขวาง ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00-16.00น.

5. พื้นที่กรุงเทพฯ ใต้ เขตบางขุนเทียน ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00-16.00น.

6. พื้นที่กรุงเทพใต้ เขตสายไหม ณ โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม วันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00-16.00น.

ทั้งนี้สถานที่ดังกล่าวมีบ้านเรือนประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น รวมถึงบางพื้นที่อยู่ใกล้สถานที่ศึกษา ซึ่งมีการใช้รถใช้ถนนอย่างคับคั่ง สจส.กทม. จึงเร่งดำเนินจัดกิจกรรมรณรงค์โครงการรณรงค์เสริมสร้างวินัยและจิตสำนึกของประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุ จราจรก้าวไกล AEC ในพื้นที่ตามวันและเวลาที่กำหนด

โครงการรณรงค์เสริมสร้างวินัย และจิตสำนึกของประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุ จราจรก้าวไกล AEC นี้ สจส.กทม.ได้ดำเนินโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2533 ที่เห็นชอบให้ปี 2554-2563 ซึ่งเป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยสำนักจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานครได้ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรตามโครงการฯ ทั้งในภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมโครงการนี้ทุกครั้งจะมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมลดอุบัติเหตุในการเดินทางภายใต้แนวคิดคำขวัญ “ไม่ขับเร็ว ไม่ตัดหน้า ไม่ฝ่าไฟแดง”

(30 มิถุนายน 2558) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

11174812_921003464630709_33874950104158198_ná¶Å§¢èÒÇ Ê¨Ê._8110 á¶Å§¢èÒÇ Ê¨Ê._6713 11693829_899333543460197_8430175107296113925_n 1514951_899333576793527_2236022446424685742_n11709513_899333356793549_1296664313449136500_n

โปรดแสดงความคิดเห็น