(05 ก.ค.2558) ลงพื้นที่ ศดพ.วัดศรีสุทธาราม จ.สมุทรสาคร

DSC_1067

ทีมงานศูนย์วิจัยฯลงพื้นที่  ศดพ.วัดศรีสุทธาราม ต.บางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย และเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.2558

ศดพ.วัดศรีสุทธารามDSC_1069 DSC_1070 DSC_1071 DSC_1072 DSC_1073 DSC_1074 DSC_1075 DSC_1077 DSC_1079 DSC_1080 DSC_1081 DSC_1082 DSC_1084

Street View ศดพ.วัดศรีสุทธาราม จ.สมุทรสาคร

 

โปรดแสดงความคิดเห็น