จัดแสดงผลงานภาพถ่าย PHOTOVOICE (โฟโต้วอยซ์)

11754763_1162048903821716_1918595849957698483_o

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558

SKT, CSIP ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัย, โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ จ.น่าน, เทศบาลเมืองน่าน, โรงพยาบาลน่าน, และเครือข่าย

จัดแสดงผลงานภาพถ่าย PHOTOVOICE (โฟโต้วอยซ์) ของนักเรียน 12 คน (ชั้น ป.4-6) โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เกี่ยวกับความเสี่ยงทางถนนที่มีต่อคนเดินเท้า-ข้ามถนนบริเวณในและรอบๆ โรงเรียน

เพื่อจุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนำไปสู่ความปลอดภัยในการเดินเท้าของเด็กๆ โดยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

11731658_1162050277154912_8605770203083973941_o

และต่อเนื่องด้วยเวทีประชุมระดมความเห็นหาแนวทางการแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนนที่มีผลกระทบต่อเด็กเดินเท้า/ข้ามถนนบริเวณรอบๆ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานอย่างถาวร

ขอขอบคุณ FedEx และ Safe Kids Worldwide

11731943_1162048470488426_4024279204935366215_o11707918_1162048230488450_3497863064808259460_o10478800_1162048233821783_4469924274204123175_o11782392_1162042057155734_6589404013987636657_o

#PHOTOVOICE #SafeSchoolZoneProject July 21, 2015 Under the collaboration between SKT, CSIP, Jumpeewanidaporn…

Posted by Safe Kids Walk This Way Thailand เพจนี้มีแต่เรื่องเดิน on Friday, July 24, 2015

 

logonancity1

> ชุมชนปลอดภัยเทศบาลเมืองน่าน

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น