(27 ก.ค.58) เข้าร่วมประชุม มาตราการป้องกันการบาดเจ็บสมองของ…นักมวยเด็ก

DSC_1234

(27 ก.ค.58) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ เข้าร่วมประชุม
มาตราการป้องกันการบาดเจ็บสมองของ…นักมวยเด็ก
นำโดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ และคณะ

ณ สนามกีฬาหัวหมาก กทม.

DSC_1234 DSC_1239 DSC_1244 DSC_1243 DSC_1242DSC_1238

 

(27 ก.ค.58) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ เข้าร่วมประชุมมาตราการป้องกันการบาดเจ็บสมองของ…นักมวยเด็กนำโดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ และคณะณ สนามกีฬาหัวหมาก กทม.

Posted by CSIP มวยเด็ก "Kickboxing Kids" on Monday, July 27, 2015

 

โปรดแสดงความคิดเห็น