(07 ส.ค.2558 ) ลงพื้นที่โรงเรียนคลองบางกะสี จ.สมุทรปราการ

11807174_907855852595956_2045403474258118722_o

ทีมงานศูนย์วิจัยลงพื้นที่ จ.สมุทรปราการ โรงเรียนคลองบางกะสี

เมื่อวันที่ 7 สค.58 เพื่อขับเคลื่อนในโครงการชุมชนปลอดภัย
http://csip.org/wordpress/ชุมชนปลอดภัย/

 

11807600_907855789262629_5431086945843751095_o 11060862_907855645929310_3644340473568152879_o 11705774_907855432595998_6276000279465987223_o 11791909_907855762595965_7203852641178757082_o 11794189_907855719262636_239626002866118952_o (1) 11802814_907855829262625_8872229517058715751_o

โปรดแสดงความคิดเห็น