(07 ส.ค.2558) ลงพื้นที่โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี จ.สมุทรปราการ

11838735_907855889262619_7292299123801051003_o

ทีมงานศูนย์วิจัยลงพื้นที่ จ.สมุทรปราการ โรงเรียนคลองบางกะสี

เมื่อวันที่ 7 สค.58 เพื่อขับเคลื่อนในโครงการชุมชนปลอดภัย
http://csip.org/wordpress/ชุมชนปลอดภัย/

11020215_907856102595931_5740574539920450549_o 11807308_907856085929266_7791858874525876852_o 11227567_907856105929264_1865764425231958860_o 11053350_907856139262594_8887936819600819033_o

โปรดแสดงความคิดเห็น