(11 ส.ค.2558) ลงพื้นที่โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี จ.สมุทรปราการ

11875018_910055362376005_8884811380837933644_o

 

เมื่อวันที่ 11 สค.58 ลงพื้นที่ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี จ.สมุทรปราการ
เข้าพบแกนนำชุมชน และผอ.โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
เพื่อขับเคลื่อนในโครงการชุมชนปลอดภัย

http://csip.org/wordpress/ชุมชนปลอดภัย/

11864844_910055369042671_3569303618616213716_o 11891494_910055365709338_1462583004136975862_o11838735_910055372376004_3219144091466807582_o 11069552_910055462375995_1655442767252922545_o

โปรดแสดงความคิดเห็น