(15 ส.ค.2558) สำรวจ ศดพ.อบต.เจดีย์ชัย อ. ปัว จ.น่าน

11709965_912710532110488_7662713790570237786_o

(15 ส.ค.2558) ทีมงานศูนย์วิจัยฯลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยง ในโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย

หลังจากที่สำรวจมาแล้วเมื่อวันที่ 23 ก.ค.2558

# ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน
# อบต.เจดีย์ชัย

11875046_912710035443871_6372654479482627851_o 11875172_912710538777154_632974082158461524_o 11893734_912708988777309_1370256795458409126_o 11921886_912709102110631_4550996634795304915_o

 

(15 ส.ค.2558) ทีมงานศูนย์วิจัยฯลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยง ในโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย หลังจากที่สำรวจมาแล้วเมื่อวั…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Wednesday, August 19, 2015

 

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น