(17 ส.ค.2558) ลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยง ศูนย์เด็กเล็ก ค่ายสุริยพงศ์ จ.น่าน

11894528_913418118706396_7988375999331191358_o

( 17 ส.ค. 2558 ) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ และท่านนายกเทศบาลเมืองน่าน และทีมงานเทศบาลเมืองน่าน ลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยง ศูนย์เด็กเล็ก ค่ายสุริยพงศ์ จ.น่าน

ในโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย

11895249_913417415373133_5490364154975451469_o 11872296_913417705373104_584227159910386861_o11879144_913417578706450_741498449806165820_o11879139_913418135373061_177439005056055179_o

( 17 ส.ค. 2558 ) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ และท่านนายกเทศบาลเมืองน่าน และทีมงานเทศบาลเมืองน่าน ลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยง ศูนย์เด็กเล็ก ค่ายสุริยพงศ์ จ.น่านในโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Friday, August 21, 2015

โปรดแสดงความคิดเห็น