(18 ส.ค.2558 ) ลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยง ศดพ.เทศบาลตำบลเวียงสา จ.น่าน

DSC_1514

(18 ส.ค.2558 ) ทีมงานศูนย์วิจัยฯลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยง ศดพ.เทศบาลตำบลเวียงสา จ.น่าน

ในโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย

DSC_1509 DSC_1508

DSC_1507 DSC_1500 DSC_1493 DSC_1487

(18 ส.ค.2558 ) ทีมงานศูนย์วิจัยฯลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยง ศดพ.เทศบาลตำบลเวียงสา จ.น่าน

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Tuesday, September 8, 2015

 

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.56 เวลา 15.00 น.ทีมงานศูนย์วิจัยฯ เข้าสำรวจจุดเสี่ยงที่ ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเวียงสาและให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในศูนย์เด็กเล็ก

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Wednesday, June 26, 2013

โปรดแสดงความคิดเห็น