(28 ส.ค.58 ) ลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยง ในพื้นที่ ศดพ.อบต.พักทัน จ.สิงห์บุรี

11885037_916751215039753_6063660509265055931_o

(28 ส.ค.58 ) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ , ปภ จ.สิงห์บุรีและทีมงาน อบต.พักทัน

ลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยง
ในพื้นที่ ศดพ.โรงเรียนวัดห้วย จ.สิงห์บุรี

11900115_916751191706422_626085021949653976_o 11953391_916751368373071_3307701543811114528_o 11958206_916750458373162_180390911342569105_o11958233_916751178373090_336049133931522028_o

 

(28 ส.ค.58 ) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ , ปภ จ.สิงห์บุรีและทีมงาน อบต.พักทัน ลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่ ศดพ.โรงเรียนวัดห้วย จ.สิงห์บุรีในโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Friday, August 28, 2015

 

11950306_916763928371815_7759811889281606376_o

ลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยง ศดพ.อบต.พักทัน (ก่อสร้างอาคารใหม่)

11937957_916764171705124_1789420421459438219_o 11879177_916764265038448_7274803052265530519_o 11878955_916764128371795_626829672151013762_o

 

(28 ส.ค.2558) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ , ปภ จ.สิงห์บุรีและทีมงาน อบต.พักทัน ลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่ ศดพ.อบต.พักทันในโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Friday, August 28, 2015

 

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น