สัมมนาเครือข่ายชุมชนปลอดภัย Safe Community จ.สิงห์บุรี

IMG_9536

โครงการสัมนาเครือข่ายชุมชนปลอดภัย Safe Community

เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2558 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี โดยมีนายชโลธร ผาโครต ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิด และนายภราดล รุ่งโรจน์ธีระ รักษาการราชการหัวหน้า สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน

IMG_9513IMG_9527

การเสวนาเครือข่ายชุมชนปลอดภัยในหัวข้อ ” สร้างบ้านเมืองให้ปลอดภัย สิงห์บุรีภูมิใจ ก้าวไกลสู่ AEC “ โดย ดร.ทวิดา กมลเวชช อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา รองนายก อบจ.สิงห์บุรี ,นายวิชัย ไวยที นายกเทศมนตรีตำบลตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน จ.อยุธยา , นายปรีชา ชูทรัพย์ อนุกรรมการชุมชนปลอดภัยแห่งชาติ  และ นายภราดล รุ่งโรจน์ธีระ เป็นผู้ดำเนินรายการ

IMG_9548IMG_9547IMG_9576IMG_9643

แบ่งกลุ่มเพื่อระดมสมองเครือข่ายชุมชนปลอดภัย และนำเสนอผลการแบ่งกลุ่มระดมสมอง

IMG_9679 IMG_9680 IMG_9704 IMG_9699 IMG_9686 IMG_9665 IMG_9663 IMG_9647

โครงการสัมมนาเครือข่ายชุมชนปลอดภัยSafe Communityเมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2558ทีมงานศูนย์วิจัยฯ และปภ.จ.สิงห์บุรี…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Tuesday, September 22, 2015

 

 

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น