(23 ก.ย.58) ร่วมประชุมการขับเคลื่อนชุมชนปลอดภัย จ.สิงห์บุรี

DSC_1669

(23 ก.ย.58) ทีมศูนย์วิจัยฯ ร่วมประชุมการขับเคลื่อนชุมชนปลอดภัย จ.สิงห์บุรี

โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุม

ณ ห้องประชุมนายทองแก้ว นายดอก ศาลากลางจ.สิงห์บุรี

ระเบียบวาระการประชุม

  • การรับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดภัย
  • การประชุมคณะทำงานชุมชนปลอดภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดกิจกรรมด้านชุมชนปลอดภัย
  • สรุปผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อน และขยายชุมชนปลอดภัย

DSC_1663 DSC_1664 DSC_1665 DSC_1666 DSC_1667 DSC_1668

 

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น