สร้างความร่วมมือ ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนนโยบาย

IMG_0080

(วันที่ 28 ก.ย. 58 ) สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมโครงการสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่ง ประเทศไทย(สนพท.) สมาคมเคเบิ้ลทีวีแห่งประเทศไทย สมาคมสื่อช่อสะอาด บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี ร่วมเป็นภาคี ดำเนินการสร้างความร่วมมือ ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนนโยบายทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน และผลักดันให้มีการเชื่อมประสานกลไกแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดและระดับประเทศ

IMG_9953

เวทีเสวนา “สื่อมวลชนและเครือข่ายผลักดันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน”

10.15 – 12.00 น. เวทีเสวนา “สื่อมวลชนและเครือข่ายจะผลักดันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างไร”

* บทบาทเครือข่ายกับการผลักดันนโยบายแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

พันจ่าอากาศเอกนพดุลย์ ใจอารีย์
นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สนพท.)

นายคำรณ ชูเดชา ที่ปรึกษาโครงการสื่อโทรทัศน์เคเบิลทีวีไทยร่วมสร้างสุขภาวะสู่ชุมชน

นายสุทนต์ กล้าการขาย   นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด

นายนพดล สันติภากรณ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

นายประจวบ ผลิตผลการพิมพ์
ฝ่ายสื่อสารสาธารณะศูนย์วิจัยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (รพ.รามาธิบดี)

ผู้ดำเนินรายการ นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ

ณ ห้องประชุมสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ระยอง

ทั้งนี้ สคอ.ได้มีการจัดประชุมไปแล้ว 2 ครั้ง คือ ภาคเหนือที่จังหวัดสุโขทัย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 ในพื้นที่ภาคกลาง รวม 25 จังหวัด โดยมีผู้ร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 68 คน

IMG_0088 IMG_0009IMG_0018IMG_0105

 

(วันที่ 28 ก.ย. 58 ) สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Monday, September 28, 2015

 

เวทีเสวนา “สื่อมวลชนและเครือข่ายผลักดันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน”

 

(วันที่ 28 ก.ย. 58 ) เวทีเสวนา “สื่อมวลชนและเครือข่ายจะผลักดันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน10.15 – 12.00 น. เวทีเสวนา “…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Monday, September 28, 2015

 

เครือข่ายลดอุบัติเหตุเผย”ระยอง”เสี่ยงเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงสุดร้อยละ 75.78 ต่อประชากร1แสนคน…. อ่านต่อได้ที่ : http://www.posttoday.com/social/general/390799

 

โปรดแสดงความคิดเห็น