( 24 ก.ย. 58 ) ร่วมประชุมสภา อบต.ต้นโพธ ิ์ จ.สิงห์บุรี

DSC_1677

24 ก.ย 2558 ทีมงานศูนย์ วิจัยฯเข้าร่วมประชุมสภา อบต.ต้นโพธ ิ์ จ.สิงบุรี  เพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัย ในชุมชน

DSC_1678 DSC_1679 DSC_1680 DSC_1675 DSC_1676

24ก.ย58 ทีมงานศูนย์ วิจัยฯเข้าร่วมประชุมสภาอบต.ต้นโพธ ิ์ จ.สิงบุรีย์ เพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัย ในชุมชน

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Wednesday, September 23, 2015

 

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น