(24 ก.ย.58 ) เข้าพบท่านนายก อบจ.จ.สิงห์บุรี

DSC_1686

24 ก.ย.2558 ทีมงานศูนย์วิจัยฯ เข้าพบท่านนายก อบจ.จ.สิงห์บุรี และท่าน ประเทือง วิจารณ์ปรีชา อดีตสส.หลายสมัย (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองนายกฯอบจ.สิงห์บุรี) เพือหารือเรื่องความปลอดภัยของชุมชนใน จ.สิงห์บุรี

DSC_1688 DSC_1681 DSC_1682 DSC_1683 DSC_1684 DSC_1685

 

โปรดแสดงความคิดเห็น