เตือนภัย!! ผู้ปกครองพาบุตรหลานใช้บริการรถไฟฟ้า

Image6

เทปออกอากาศ เมื่อวันที่ 17 ต.ค.2558
ทุกข์ชาวบ้านสุดสัปดาห์ : เตือนภัยผู้ปกครองพาบุตรหลานใช้บริการรถไฟฟ้า
ช่อง TNN สัมภาษณ์
รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
เกี่ยวกับความปลอดภัย บนสถานีรถไฟฟ้าImage1 Image2 Image3 Image4 Image5

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น