ศดพ.เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า จ.สมุทรปราการ

DSC_1778

( 16 พ.ย.2558 ) ในโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย ทีมงานศูนย์วิจัยฯ ลงพื้นที่ศดพ.เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า เพื่อให้ความรู้แก่ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก เกี่ยวกับความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า จ.สมุทรปราการ

DSC_1786 DSC_1785 DSC_1784 DSC_1783 DSC_1782 DSC_1779 DSC_1780 DSC_1781 DSC_1787 DSC_1788 DSC_1789 DSC_1790 DSC_1791 DSC_1796  DSC_1794  DSC_1792

โปรดแสดงความคิดเห็น