เก็บเคสเด็กตกน้ำ จ.สมุทรปราการ

DSC_1776

(16 พ.ย.2558 ) ทีมศูนย์วิจัยฯ , นักจิตวิทยารพ.รามาฯ และศูนย์ประชาบดี(1300) ร่วมกับ พมจ.สมุทรปราการ และผู้นำชุมชน รุดเยี่ยม “น้องฟืล์ม”(3ขวบ4เดือน) ที่จมน้ำเกือบเสียชีวิต
ในแหล่งน้ำหน้าบ้าน พร้อมร่วมประเมืนให้ความช่วยเหลือ….(ณ ชุมชนจัดสรร เทศบาลแหลมฟ้าผ่า จ.สมุทรปราการ)

DSC_1775  DSC_1773 DSC_1767 DSC_1768  DSC_1770 DSC_1772 DSC_1766 DSC_1765 DSC_1764 DSC_1763DSC_1774

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น