(20 พ.ย.58) ปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเท้า และทาสีขอบถนน และทำความสะอาดทางเดินเท้า

DSC_1888

เทศบาลเมืองน่าน  ปรับปรุงพื้นที่และทำความสะอาดสถานที่ เมืองเก่าน่าน
ที่บริเวณถนนสุริยพงษ์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน และพันตำรวจเอก ประยูร ชำนาญคง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจจราจร เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่าน และทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก คณะครู เด็กนักเรียน จุมปีวนิดาภรณ์

DSC_1887

ทำการปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเท้า และทาสีขอบถนน และทำความสะอาดทางเดินเท้า ไร้สิ่งกีดขวางทางเดิน เพื่อให้ดูสะอาดสวยงาม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สะอาดตา สำหรับผู้มาเยือน“เมืองน่าน” เมืองเก่าที่มีชีวิต ตามที่ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ร่วมในพิธีลงนาม ในการรับรอง เทศบาลเมืองน่าน เป็นเครือข่ายชุมชนปลอดภัยในระดับสากล ลำดับที่ 316 ของ(WHO) โลก ซึ่งในระดับประเทศไทย เทศบาลเมืองน่านเป็นลำดับที่ 3 ตามที่ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ลงนาม ในการรับรอง

 

DSC_1877

 

ซึ่งคณะอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมด้านชุมชนปลอดภัย ได้เห็นชอบ รับเป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ เทศบาลเมืองน่าน ในฐานะเป็นสมาชิกชุมชนปลอดภัยลำดับที่ 316 ในการจัดการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22 เรื่องชุมชนปลอดภัย ณ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน หัวข้อการประชุมครอบคลุม 13 เรื่อง เช่น ชุมชนปลอดภัย ความปลอดภัยในเด็ก ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีและสื่อ เป็นต้น พร้อมการศึกษาดูงานชุมชนปลอดภัยในพื้นที่อีกด้วย ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นักวิชาการ ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องงานความปลอดภัย ชุมชน และผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ จำนวนกว่า 1,000 คน

 

DSC_1840

 

พร้อมกันนี้ เทศบาลเมืองน่าน ได้จัดสร้างสนามเด็กเล่น สถานที่ออกกำลังกายของเด็กและของประชาชนโดยทั่ว ในพื้นที่สาธารณะต่างๆ ของเทศบาลเมืองน่าน ให้เป็นสถานที่การออกกำลังกายที่มีความปลอดภัยอย่างสูงสุดในระดับมาตรฐานสากลของความปลอดภัย ของสนามเด็กเล่นในพื้นที่สาธารณะ โดยมี รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพิ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้ออกแบบและควบคุมงานการก่อสร้าง สนามเด็กเล่นและประชาชนทั่วไป

 

DSC_1867

 

ทางด้าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองน่าน ได้กล่าวว่า ชุมชนปลอดภัย เป็นนโยบายที่สำคัญมากในประเทศไทย ที่รัฐบาลจะใช้นโยบายชุมชนปลอดภัยแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยหลายๆ เรื่องในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุบัติเหตุทางถนน การใช้แรงงานเด็ก ความไม่ปลอดภัยในการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นปัญหาโลกาภิวัตน์ และการนำร่องในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับความปลอดภัย ถือเป็นต้นแบบที่สามารถนำเป็นจุดเริ่มต้นหนุนเสริมให้เกิดชุมชนปลอดภัย

 

 

(20 พ.ย.2558) ทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจปรับปรุงทางเท้าหน้าโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ จ.น่าน

Posted by Nansafecom2015 on Friday, November 20, 2015

 

(20 พ.ย.2558) รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์และท่านนายกเทศบาลเมืองน่าน พร้อมทีมงานลงพื้นที่สำรวจการติดตั้งสนามเด็กเล่นในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน จ.น่าน

Posted by Nansafecom2015 on Friday, November 20, 2015

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น