การประชุม “การสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก” (Post-congress on Child)

12291719_918529278233414_3687415254377212178_o

Post-congress on Child Safetyการประชุม “การสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก”

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
ณ ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ โรงพยาบาลน่าน จ.น่าน

หัวข้อการประชุม

-การบาดเจ็บในเด็ก : ประสบการณ์ 30 ปี ของกุมารแพทย์จังหวัดน่าน

-เราจะพัฒนาการป้องกันการบาดเจ็บในเด็กให้ดีขึ้นได้อย่างไร

-สร้างเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันการบาดเจ็บในชุมชน
การป้องกันการจมน้ำ

-ขับเคลื่อนชุมชนด้วยข้อมูลการบาดเจ็บ

-เสวนาโต๊ะกลม : ผลิตภัณฑ์ปลอดภัยสำหรับเด็ก
ความแตกต่างของการบาดเจ็บจากผลิตภัณฑ์ : ไทย สวีเดน สหรัฐอเมริกา

-การมีส่วนร่วมของเด็กและชุมชนในการป้องกันการบาดเจ็บ

Full vdo > https://www.youtube.com/playlist?list=PLC6QpkDNhFuZnCz_mWxYGFy70WmPqAd1q

Date: 26 November 2015 (Thursday)
Place: Nan Hospital / Nan Province

12314470_918529481566727_5675119663896531242_o 12314351_918530081566667_3777707235962092953_o 11223717_918529868233355_7961350348583717285_o

Topic

– Child Injury : A 30 year experience as paediatrician in Nan

– How Can We Better Prevent Injuries and Injury Deaths Among Children

– Health literacy promotion for Injury prevention

– Drowning Prevention

– Turning Injury Data into Community Action

– Round table discussion : Product Safety for Kids

– Children and Community participation in Injury Prevention

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post-congress on Child Safetyการประชุม “การสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก”วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2558เวลา…

Posted by Nansafecom2015 on Tuesday, December 1, 2015

 
 
 

โปรดแสดงความคิดเห็น