Earthquake Simulation (ห้องจำลองแผ่นดินไหว)

12291288_915446378541704_4172389621379791986_o

น่าน-เรียนรู้การเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหว
พื้นที่ทางภาคเหนือมักจะเกิดเหตุแผ่นไหวขึ้นบ่อย ที่จังหวัดน่าน จึงมีการเตรียมพร้อม ให้เด็ก ๆเรียนรู้การเอาตัวรอดและรับรู้ความรู้สึกการเกิดแผ่นดินไหวเป็นครั้งแรก

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นำเครื่องจำลองการเกิดแผ่นดินไหว มาให้ชมและสาธิตการเกิดแผ่นดินไหว ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสองแคววิทยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ที่เข้ามาศึกษาดูงาน เรียนรู้ด้านความปลอดภัยและได้ทดสอบการเกิดแผ่นดิน ไหวครั้งแรกในชีวิต

ในการประชุม “ชุมชนปลอดภัยนานาชาติ ครั้งที่ 22”
เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รู้ว่า หากมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นควรทำอย่างไร ซึ่งสิ่งแรกเลยคือ การมีสติ หากหนีออกจากพื้น ที่ไม่ทัน ก็ให้เอามือกุมศรีษะและย่อตัวลง ทำตัวให้เล็กที่สุด หรือเข้าไปอยูุตรงมุมห้อง เพราะหาก มีการพังทลายของเพดาน ช่วงมุมจะเป็นสามเหลี่ยม ทำเราปลอดภัย หรือหลบลงใต้โต๊ะ

แม้จังหวัดน่าน จะเกิดแผ่นดินไหวไม่บ่อยครั้ง แต่ก็มีรอยเลื่อนของเปลือกโลก อยู่ที่อำเภอปัว ซึ่งสามารถเกิดการเคลื่อนตัวได้ตลอดเวลา ซึ่งการทดสอบการเกิดแผ่นดินไหวในครั้งนี้ เด็ก ๆ ได้เข้าไป อยู่ในสถานที่จำลองการเกิดแผ่นดินไหว ขนาด 7.0 มาตราริกเตอร์ ซึ่งการเกิดในระดับ 7.0 มาตราริกเตอร์นั้น สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ สามารถพังทลายลงมาได้เกือบทั้งหมด การให้เด็กรับรู้ การเกิดแผ่นดิน ไหวในครั้งนี้ เพื่อให้รับรู้ความรู้สึก ระวังตัวเอง ตั้งสติและเอาตัวรอดได้หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง

12304274_915868828499459_1524289191503332907_o 12291288_915446378541704_4172389621379791986_o 12238346_915870085166000_3388468463703793834_o 11231157_915869675166041_2354012440294329409_o

 

น่าน-เรียนรู้การเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหวพื้นที่ทางภาคเหนือมักจะเกิดเหตุแผ่นไหวขึ้นบ่อย ที่จังหวัดน่าน จึงมีการเตรียมพร้อม…

Posted by Nansafecom2015 on Tuesday, November 24, 2015

 

(23.11.2015) nansafecom2015เครื่องทดสอบแผ่นดินไหว

Posted by Nansafecom2015 on Monday, November 23, 2015

 

(26.11.2015) เมื่อเวลา 19.30 น. ทีมงานศูนย์วิจัยฯ เคลื่อนย้ายห้องทดลองแผ่นดินไหว จาก จ.น่าน สู่ กทม. นำโดย คุณเอก

Posted by Nansafecom2015 on Sunday, November 29, 2015

 

โปรดแสดงความคิดเห็น