พิธีเปิดงานประชุมนานาชาติ ชุมชนปลอดภัยครั้งที่ 22 “ส่วนร่วมชุมชน ก้าวแรกก้าวไกล สู่ชุมชนปลอดภัย”

11058752_914707698615572_1322042393481232909_o

Opening ceremony and Welcome reception Nan Thailand

(22.11.2015) พิธีเปิด nansafecom2015 ณ เทศบาลเมืองน่าน จ.น่าน

ที่ข่วงเมืองน่าน หน้าวัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานคณะอนุกรรมการการสร้างความเข้มแข็ง
และการมีส่วนร่วมด้านชุมชนปลอดภัย ในคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) เป็นประธานเปิดงานชุมชนปลอดภัย และต้อนรับ คณะกรรมการ ชุมชนปลอดภัย ประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22

โดยมี นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับ

นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่าน กล่าวรายงาน ในการจัดการประชุม ในฐานะเป็นสมาชิกชุมชนปลอดภัยลำดับที่ 316

ในการจัดการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22 เรื่องชุมชนปลอดภัย ณ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน

ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นักวิชาการ ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องงานความปลอดภัย ชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การดำเนินงานชุมนปลอดภัยในทุกมิติ ทั้งในระดับวิชาการผู้บริหารท้องถิ่น และผู้บริหารองค์กร รัฐ-เอกชน และชุมชน ประชาชน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยแก่ชุมชน ประเทศและสากล จากต่างประเทศ จำนวนกว่า 1,000 คน

ในการนี้ได้มีการแสดงฟ้อนรำ การเดินแบบโชว์ชุดพื้นเมืองน่าน ร่วมรับประทานแบบขันโตก สะท้อนวัฒนธรรมเมืองน่าน

คณะอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมด้านชุมชนปลอดภัย ในคณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ (กปอ.) WHO Collaborating Center on Community Safety Promotion สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จังหวัดน่าน เทศบาลเมืองน่าน ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดประชุมประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22 เรื่องชุมชนปลอดภัย ณ จังหวัดน่าน ประเทศไทย (22nd International Conference on Safe Communities 2015, Nan, Thailand) ระหว่างวันที่ 22 – 25 พ.ย. 58 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การดำเนินงานชุมชนปลอดภัยในทุกมิติ ทั้งในระดับวิชาการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารภาครัฐ-เอกชน และชุมชน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยแก่ชุมชนประเทศและสากล

12238059_914682631951412_3951279438629710779_o

คณะอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมด้านชุมชนปลอดภัย ในคณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ (กปอ.) เล็งเห็นเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน มีความร่วมมือของชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งและเสริมความปลอดภัย มีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บ จึงร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22 เรื่องชุมชนปลอดภัย ภายใต้แนวคิด “ส่วนร่วมชุมชน ก้าวแรกก้าวไกล สู่ชุมชนปลอดภัย” ร่วมเรียนรู้แบ่งปันวัฒนธรรมความปลอดภัยโดยใช้ชุมชนเป็นพื้นฐานการขับเคลื่อน

welcome to nansafecom2015

Untitled-10 Untitled-11

พิธีเปิด nansafecom2015 Opening and Welcome Ceremony

Untitled-1212291761_914700901949585_3651458440344315647_o

FULL VDO

Untitled-1311058752_914707698615572_1322042393481232909_o 12248159_914683101951365_6559616567346108948_o

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น