Waste management levels การจัดการภัยระดับพื้นที่ (24.11.2015)

IMG_0303

การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนความรู้เชิงปฏิบัติการ
การจัดการภัยระดับพื้นที่ เมื่อวันที่ 24 พ.ย.2558

ในงานการประชุมนานาชาติครั้งที่ 22 เรื่องชุมชนปลอดภัย
ภายใต้หัวข้อ ส่วนร่วมชุมชน ก้าวแรก ก้าวไกล สู่ชุมชนปลอดภัย

ซึ่งจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2558
ณ จังหวัดน่าน

เพื่อขยายผลโครงการชุมชนปลอดภัยในประเทศไทย
และขยายเครือข่ายการทำงานชุมชนปลอดภัยกับกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

พร้อมทั้งผลักดันกระบวนการจัดการความปลอดภัยแบบบูรณาการ
โดยมีชุมชนเป็นฐาน การประเมินความพร้อมของการรับรองชุมชนปลอดภัย ด้วยตัวชี้วัดจากองค์การอนามัยโลก ให้เป็นนโยบายหลักของการจัดการความปลอดภัย

องค์การอนามัยโลก WHO ให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน 31 ชุมชน เป็นสมาชิก “ชุมชนปลอดภัยระดับสากล” ลำดับที่ 316 ของโลกและเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศไทย

http://nan2015.com/main/en/

24.11.2015@Pailin Dhevaraj Hotel

 

 
 
IMG_0149IMG_0150IMG_0153IMG_0157IMG_0165IMG_0199IMG_0207

 

 

Waste management levels การจัดการภัยระดับพื้นที่vdo FULL > https://www.youtube.com/watch?v=_gGkSv8orysการประชุมเชิง…

Posted by Nansafecom2015 on Wednesday, December 16, 2015

 

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น