ลอยกระทงแม่น้ำน่าน ปิดฉากประชุม ‘ชุมชนปลอดภัย’ Conference Banquet and Loy Kratong Festival (25.11.2015)

IMG_2705

ลอยกระทงแม่น้ำน่าน ปิดฉากประชุม ‘ชุมชนปลอดภัย’ (25.11.2015)
ผู้เข้าร่วมประชุมนานาชาติ ‘ชุมชนปลอดภัย’ ร่วมสืบสานเทศกาลลอยกระทงที่บริเวณลานเอนกประสงค์ริมแม่น้ำน่าน หลังเสร็จสิ้นการประชุมที่เริ่มต้นตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
หลังเสร็จสิ้นการประชุมนานาชาติ ‘ชุมชนปลอดภัย’

ผู้เข้าร่วมการประชุมเดินทางมาที่ลานอเนกประสงค์ริมแม่น้ำน่าน เพื่อร่วมรับประทานขันโตก และร่วมเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2558 ซึ่งเทศบาลเมืองน่านเป็นเจ้าภาพจัดงาน ผู้ร่วมงานชาวต่างชาติหลายคน บอกว่า รู้สึกประทับใจต่อประเพณีที่งดงามเก่าแก่ของประเทศไทย

 

ด้านรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัย และป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี บอกว่า จังหวัดน่านเป็นตัวอย่างของการสร้างชุมชนปลอดภัยที่ดีที่สุดของไทย เนื่องจาก ชุมชนมีส่วนสำคัญในนโยบายลดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจน ประชาชนในกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก คนพิการ และคนสูงอายุ

จังหวัดน่าน เลี้ยงขอบคุณสมาชิกองค์การอนามัยโลก 27 ประเทศ WHO ในจัดการประชุม นานาชาติ ชุมชนปลอดภัยครั้งที่ 22 และร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558

IMG_2752

การจัดประชุมนานาชาติ ชุมชนปลอดภัยครั้งที่ 22 โดยนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการ ฯ ร่วมกับนานาชาติ จาก 27 ประเทศ สมาชิกองค์การอนามัยโลก ที่ได้เดินทางมาประชุมที่จังหวัดน่าน โดยมีเทศบาลเมืองน่าน เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้ บรรยากาศแบบขันโตกพื้นเมืองน่าน ที่บริเวณลานรวมใจ บ้านท่าล้อ อ.ภูเพียง

อีกทั้ง ได้ร่วมงานในประเพณีลอยกระทงประจำปี 2558 เพื่อส่งเสริมเทศกาลการท่องเที่ยว อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงสืบไป และเพื่อสร้างคุณธรรม ความกตัญญู มีความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดกับประชาชน เพื่อเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคาด้วย เนื่องในโอกาสที่จังหวัดน่านได้เป็นเจ้าภาพในการ จัดการประชุม นานาชาติ ชุมชนปลอดภัยครั้งที่ 22 ที่จังหวัด

ทั้งนี้ สมาชิกคณะกรรมการ ชุมชนปลอดภัยนานาชาติ ครั้งที่ 22 ขององค์การอนามัยโลก (WHO) รวม 27 ประเทศ และชาวน่าน เข้าร่วมกิจกรรมการลอยกระทง 400คน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย ทางเทศบาลเมืองน่าน หน่วยงานราชการจังหวัดน่าน ชุมชน สถานศึกษา องค์กรเอกชน ร้านค้า ในพื้นที่ ขับเคลื่อนให้ประเพณีต่าง ๆ ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในการจัดงาน ปรับเปลี่ยนค่านิยมไม่ดื่มเหล้าฉลองเทศกาล โดยนำน้ำสมุนไพรเข้ามาทดแทน ทำให้งานประเพณีลอยทงเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามและมีคุณค่า อีกด้วย

ขณะที่ชาวจังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียงร่วมสืบสานเทศกาลลอยกระทง บริเวณสวนสาธารณะริมน้ำของเทศบาลเมืองน่านกันอย่างคึกคัก ตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมา โดยเทศบาลเมืองน่านจัดเทศกาลปลอดเหล้า เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน เป็นประจำทุกปีอีกด้วย

http://nan2015.com/main/en/

IMG_2629IMG_2732 IMG_2754 IMG_2903 IMG_2774 IMG_2779 IMG_2783 IMG_2789 IMG_2793 IMG_2794 IMG_2796 IMG_2801 IMG_2802 IMG_2803 IMG_2825 IMG_2835 IMG_2842 IMG_2845 IMG_2875 IMG_2880 IMG_2881 IMG_2901IMG_2890 IMG_2760 IMG_2667

 

Conference Banquet & Loy Kratong Festival25 November 2015 Nan Thailandผู้เข้าร่วมประชุมนานาชาติ ‘ชุมชนปลอดภัย’ ร่วม…

Posted by Nansafecom2015 on Wednesday, November 25, 2015

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น