พิธีปิด การประชุมนานาชาติครั้งที่ 22 เรื่องชุมชนปลอดภัย จ.น่าน (25.11.2015)

DSC_1790

จ.น่าน เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการชุมชนปลอดภัยโลก 23-25 พ.ย.นี้ หลังเทศบาลเมืองน่านผ่านการประเมินและเข้าเป็นสมาชิกของชุมชนปลอดภัยโลกลำดับที่ 316 ขององค์การอนามัยโลก พร้อมเป็นต้นแบบชุมชนปลอดภัย งานประเพณีไม่มีเหล้าเบียร์ ไม่มีอุบัติเหตุ ชุมชนจัดการตนเอง การเตือนภัยและช่วยเหลือกันเองก่อนเวลาประสบอุบัติภัยน้ำท่วม

นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่าน กล่าวว่า วันที่ 23-25 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 จังหวัดน่านได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการชุมชนปลอดภัยโลก ที่เทศบาลเมืองน่าน ในฐานะที่เทศบาลเมืองน่านผ่านการประเมินและเข้าเป็นสมาชิกของชุมชนปลอดภัยโลกลำดับที่ 316 ขององค์การอนามัยโลก
โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยจากทั่วโลกมาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน รวมทั้งดูงานความปลอดภัยในจังหวัดน่าน ในงานนี้ มีผลงานวิชาการถูกคัดเลือกมานำเสนอจำนวน 88 เรื่องจากทั่วโลก ในจำนวนนี้เป็นผลงานของไทย 36 เรื่อง

“รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าภาพเพื่อจะบอกว่าเมืองไทยก็มีดีไม่แพ้ต่างชาติ เขามาดูงานว่าเราทำได้อย่างไร งานประเพณีไม่มีเหล้าเบียร์ ไม่มีอุบัติเหตุ มาดูชุมชนจัดการตนเอง อย่างบ้านภูมินทร์ท่าลี่ มีการเตือนภัยและช่วยเหลือกันเองก่อนเวลาประสบอุบัติภัยน้ำท่วม ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ ก็หวังว่าจะได้เรียนรู้เรื่องการทำงานด้านความปลอดภัยระดับโลกว่า สวีเดน ญี่ปุ่น ไต้หวัน เขาทำกันอย่างไร เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาเทศบาลเมืองน่านให้เป็นเมืองน่าอยู่ต่อไป”
นายสุรพล กล่าว

ดร.กุสตาฟ ดาลาล ที่ปรึกษาอาวุโสคณะกรรมการชุมชนปลอดภัยโลก องค์การอนามัยโลกกล่าวว่า ตนเดินทางไป 47 ประเทศทั่วโลก เทียบกับเมืองที่ไม่ใช่เมืองหลวงหรือเมืองใหญ่แล้ว นับว่าเทศบาลเมืองน่านทำงานเรื่องความปลอดภัยได้เยี่ยมที่สุด โดยเฉพาะงานแข่งเรือปลอดเหล้า ถือเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก แต่จังหวัดน่านก็ทำได้ ตนประทับใจกับความร่วมมือและความมีน้ำใจของคนจังหวัดน่าน รวมถึงประเทศไทย อยากจะให้มีการขยายการทำงานเรื่องชุมชนปลอดภัยไปทั่วประเทศไทย

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์เสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ในฐานะผู้ประสานงานการจัดงาน กล่าวว่า จังหวัดน่านเป็นต้นแบบในการทำงานด้านความปลอดภัยหลายเรื่อง ทั้งเรื่องสนามเด็กเล่นปลอดภัย โรงเรียนปลอดภัย การสอบสวนสาเหตุการตายในเด็กและนำมาขยายผลสู่การแก้ปัญหา การป้องกันการจมน้ำ รณรงค์ใช้หมวกนิรภัยในเด็ก จังหวัดน่านผ่านการประเมินชุมชนปลอดภัยได้ไม่ยาก เนื่องจากจังหวัดน่านเป็นพื้นที่ที่มีการรณรงค์ของ สสส.อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ งานแข่งเรือปลอดเหล้า งานลอยกระทงปลอดเหล้าเบียร์เบื่อประทัด งานสงกรานต์ปลอดเหล้า งานศพปลอดเหล้า บวกกับชุมชนมีความเข้มแข็งให้ความร่วมมือดี และมีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องทำให้เห็นถึงผลลัพธ์ในการลดลงของอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ อยากให้ชุมชนอื่นๆ ทั้งในจังหวัดน่านและทั่วประเทศไทยนำไปเป็นแบบอย่างในการที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อลดอุบัติเหตุและเข้ารับการประเมินเป็นชุมชนปลอดภัยโลกต่อไป

นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลน่าน กล่าวว่า จากการวิเคราะห์อายุคาดเฉลี่ยของคนในเขตเทศบาลเมืองน่าน หลังจากทำโครงการชุมชนปลอดภัยนาน 5 ปี พบว่าผู้ชายอายุคาดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 5.7 ปี จากเดิม 70.3 ในปี พ.ศ.2551 เป็น 76.0 ในปี พ.ศ.2557 และผู้หญิงอายุคาดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 9.2 ปี จากเดิม 75.7 ในปี พ.ศ.2551 เป็น 84.9 ในปี พ.ศ.2557 จากข้อมูลเดิมพบว่าการเสียชีวิตในหนุ่มสาวส่วนใหญ่เกิดจากอุบัติเหตุจราจรโดยเฉพาะเมาแล้วขับ เมื่อมีการรณรงค์กับอย่างต่อเนื่อง และเก็บข้อมูลก็พบว่า ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เป็นหนุ่มสาวน้อยลง ทำให้อายุคาดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองน่านที่ว่า “เมืองแห่งคนอายุยืน” ซึ่งหนุ่มสาวเหล่านี้เมื่อไม่เสียชีวิต ไม่พิการก็จะเป็นกำลังสำคัญของจังหวัดน่านต่อไป อยากจะฝากให้จังหวัดต่างๆได้เข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดภัยกันมากๆ จะช่วยให้อายุคาดเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน


องค์การอนามัยโลก ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี และเทศบาลเมืองน่านร่วมกันจัดงาน การประชุมนานาชาติครั้งที่ 22 เรื่องชุมชนปลอดภัย
ระหว่างวันที่ 22 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน
ในการจัดงานครั้งนี้มี 27 ประเทศที่เข้าร่วมประชุม ภายในงานได้มีการลงนามโรงพยาบาลที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงพยาบาลปลอดภัย

คือโรงพยาบาลน่านและโรงพยาบาลท่าวังผา ซึ่งมีการลงนามโดย นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน พญ.ณัฐภร ประกอบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน นพ.ดิเรกสุดแดน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าวังผา ตัวแทนจากองค์การอนามัยโลก ตัวแทนจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชน และผู้นำตัวแทนจากชุมชน

DSC_1566DSC_1365DSC_1391DSC_1392DSC_1465DSC_1463DSC_1480DSC_1520DSC_1579DSC_1585DSC_1646DSC_1670DSC_1706DSC_1843DSC_1699DSC_1681DSC_1790

 

พิธีปิด การประชุมนานาชาติครั้งที่ 22 เรื่องชุมชนปลอดภัยองค์การอนามัยโลก ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเ…

Posted by Nansafecom2015 on Wednesday, November 25, 2015

 

 

Booth Exhibition


24-25 November 2015 @Dhevaraj Hotel

Posted by Nansafecom2015 on Tuesday, November 24, 2015

 
 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น