คณะ WHO เยี่ยมชม อบต.เจดีย์ชัย และชุมชนบ้านหนองบัว จ.น่าน (26.11.2015)

DSC_1907

คณะ WHO เยี่ยมชม อบต.เจดีย์ชัย และชุมชนบ้านหนองบัว จ.น่าน
เมื่อวันที่ 26.พ.ย.2015

09.30-11.30 น. ดูงานอบต.เจดีย์ชัย
Visiting Jadeechai Subdistrict Administrative Organization and Community, Pua District

11.30-12.00 น. ดูงานชุมชนบ้านหนองบัว
Leaving from Jadeechai Subdistrict Administrative

15.30-16.10 น. ชมหอศิลป์ริมน่าน
Visiting Nan Riverside Art Gallery

Picture Traveling Seminar Program 

> อบต.เจดีย์ชัย จ.น่าน

> โรงเรียนปลอดภัยบ้านนาวงศ์ จ.น่าน

> ชุมชนวัดหนองบัว จ.น่าน

> หมู่บ้านทอผ้า จ.น่าน

> ฐานการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โรงเรียนพระปริยติธรรม วัดนิโครธาราม จ.น่าน

> NAN Riverside Art Gallery

 

http://www.nan2015.com/main/en/

09.30-11.30 น. ดูงานอบต.เจดีย์ชัย
Visiting Jadeechai Subdistrict Administrative Organization and Community, Pua District
DSC_1967DSC_1984DSC_2002DSC_2015DSC_2030DSC_2041DSC_2055DSC_2059DSC_2082DSC_2089DSC_2102DSC_2112DSC_2116DSC_2172DSC_2173DSC_2178DSC_2196DSC_2203

11.30-12.00 น. ดูงานชุมชนบ้านหนองบัว
Leaving from Jadeechai Subdistrict AdministrativeDSC_2251DSC_2262DSC_2289DSC_2291DSC_2303DSC_2313DSC_2312DSC_2315DSC_2347DSC_2352DSC_2395DSC_2398

15.30-16.10 น. ชมหอศิลป์ริมน่าน
Visiting Nan Riverside Art Gallery

DSC_2437DSC_2461DSC_2476

 

 

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น