มวยเด็ก ชกแล้วสมองเสื่อม ไอคิวลด

Image1

มวยเด็ก ชกแล้วสมองเสื่อม ไอคิวลด

คุณพิภพ ธงไชย ร่วมพูดคุยต่อกับ ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ หัวหน้าโครงการวิจัย
และติดตามกลุ่มนักมวยเด็กและ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัยและติดตามกลุ่มนักมวยเด็ก

มาร่วมพูดคุยถึงสุขภาพของเด็กที่เข้าสู่วงการ “มวย” ตั้งแต่เด็ก
และผลวิจัยการบาดเจ็บของนักมวยเด็ก ที่ไม่ใช่เพียงร่างกาย แต่ยังเสี่ยงต่อการบาดเจ็บต่อสมองอีกด้วย

ในรายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก รายการที่จะเชื่อมโยงคุณผู้ชมสู่สารพันเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆ เพื่อให้พวกเขาได้เติบโตงดงามตามวัย

ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 – 10.00 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ NEWS1 กล่องสัญญาณ IPM ช่อง 64


Image1 Image3 Image4 Image5 Image6 Image7 Image8

คลิปวีดีโอ > นักมวยเด็ก กับการขับเคลื่อนนโยบายคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์  

 

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น