เสนอแนวทางคุ้มครองความปลอดภัยในเด็ก (23.ธ.ค.58)

DSC_2950

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.ศูนย์วิจัยฯ และ รศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์
นำทีมศูนย์วิจัยฯ  เปิดเผยผลการวิจัยสมองนักมวยเด็ก ที่ รัฐสภาฯ เพื่อผลักดันให้แก้ไขปัญหานักมวยเด็กต่อไป

ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2558

DSC_2952 DSC_2924 DSC_2928 DSC_2929 DSC_2931 DSC_2933 DSC_2945

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ และ รศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ นำทีมศูนย์วิจัยฯ (csip.org) เปิดเผยผลการวิจัยสมองนักมวย…

Posted by CSIP มวยเด็ก “Kickboxing Kids” on Tuesday, December 22, 2015

 

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ อธิบายเกี่ยวกับ นักมวยเด็ก กับการขับเคลื่อนนโยบายคุ้มครองเด็กและเยาวชน

 

โปรดแสดงความคิดเห็น