กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพภาคีเครือข่ายสุขภาพ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี (23.ธ.ค.58)

892398_966850040029870_8904976774518476039_o

มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมสู่การควบคุมโรค และส่งเสริมสุขภาพภาคีเครือข่ายสุขภาพ อำเภอหนองเสือ

ณ หอประชุมอำเภอหนองเสือ จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

โดยมีผู้เข้าร่วม รศ.ดร.อ.พรรณวดี พุธวัฒนะ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ผจก.โครงการฟาร์มสร้างสุข /

ดร.นรีมาลย์ นีละไพจิตร โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี สาขาพยาบาลสุขภาพชุมชน

และ ทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก ( csip.org )

วัตถุประสงค์เพื่อ
การมีส่วนร่วมของชุมชน กับการพัฒนาระบบสุขภาพ เพื่อเป็นต้นแบบของชุมชนปลอดภัยในทุกๆด้าน ของอ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

 

10548266_966849910029883_9164429027747468136_o 12374836_966849693363238_3415096350282205814_o 12375113_966850033363204_2516180788925806469_o

 

มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมสู่การควบคุมโรค และส่งเสริมสุขภาพภาคีเครือข่ายสุขภาพ อำเภอหนองเสือ ณ หอประชุมอำเภอหนอง…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Thursday, December 24, 2015

 

โปรดแสดงความคิดเห็น