“นพ.อดิศักดิ์” ผู้บุกเบิกงานอุบัติเหตุในเด็ก ออกอากาศสดทาง Nation Channel (06 ม.ค.2559)

12509754_1016304625100592_8350400241949628615_n

“อุบัติเหตุในเด็ก” วัยที่ยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นั้น มักเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้เด็กเสียชีวิตหร­ือพิการ และยังทำให้เกิดผลร้ายต่อจิตใจพ่อแม่และทุ­กคนที่เกี่ยวข้องด้วย คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าอุบัติเหตุป้องกันไม่ไ­ด้ แต่ความจริงแล้วเราสามารถป้องกันได้ ร่วมทำความเข้าใจและเรียนรู้วิธีป้องกันอุ­บัติเหตุให้ไกลตัวคนที่คุณรัก ไปพร้อมกันกับ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้บุกเบิกงานอุบัติเหตุในเด็กของประเทศไท­ย ได้ในช่วงตอมแมลงวันในรายการ “ข่าวข้น รับอรุณ”
ออกอากาศสดทาง Nation Channel เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559

12510490_1016351795095875_2765562738161981380_n 12483839_1016250121772709_1741330978_n12400927_1016298921767829_8837278857469048831_n 12509718_1016304531767268_1234954332568598325_n 12400752_1016299001767821_8037133810380704073_n1914141_1576954365651296_6727108221837905853_n

 

 

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น