กิจกรรม Walk Rally เดินเท้าปลอดภัย โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง กทม. (22 ม.ค.2559)

DSC_2994

กิจกรรม Walk Rally เดินเท้าปลอดภัย

Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี ร่วมกับ โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง สสส. และ FedEx จัดกิจกรรม Walk Rally เดินเท้าปลอดภัย วันศุกร์ 22 มกราคม 2559  เวลา 08.30-12.00 น. ณ โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง เขตบางซื่อ กทม โดยมีเด็กๆ เข้าร่วมมากกว่า 100 คน!!

Safe Kids Thailand สังกัดศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (www.csip.org) ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็ก โดยเฉพาะ “ความปลอดภัยในการเดินเท้า” ภายใต้โครงการ “Safe Kids Walk This Way” (www.safekidsthailand.com) ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมความรู้และวิธีการเดินเท้าที่ปลอดภัยแก่เด็ก ผู้ปกครอง ครู รวมถึงปรับแก้สิ่งแวดล้อมเสี่ยงต่อการเดินเท้า ภายใต้การสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีอย่าง FedEx (www.fedex.com) และ Safe Kids Worldwide (www.safekids.org)

ด้วย “อุบัติเหตุทางถนน” เป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ องค์การอนามัยโลกระบุว่าในแต่ละปีอุบัติเหตุทางถนนได้คร่าชีวิตเด็กไปจำนวนมาก เฉลี่ยวันละ 500 คน หรือในทุก 3 นาทีจะมีเด็ก 1 คนตายจากอุบัติเหตุทางถนน ผลการจัดอันดับรายงานการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนทั่วโลกปี 2558 โดยองค์การอนามัยโลกพบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 2 ของโลก (36.2 คนต่อประชากร 100,000 คน) และสูงเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มอาเซียน

อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุการตายของเด็กอันดับ 2 ของเด็กไทย (จมน้ำอันดับ 1) ประมาณ 1,000 รายต่อปี กลุ่มเด็กเดินเท้าจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงจากการถูกรถชนขณะเดินไป-กลับบ้านและโรงเรียน พบการเสียชีวิตกว่า 200 รายต่อปี ในขณะที่การบาดเจ็บมีจำนวนกว่า 3,000 รายต่อปี ความเสี่ยงทางถนนที่เด็กต้องเผชิญมีแนวโน้มสูงขึ้นจากสภาพความเป็นเมืองและความเจริญทางเศรษฐกิจ Safe Kids Thailand จึงให้ความสำคัญกับความรู้และทักษะการเดินเท้าที่ปลอดภัยในกลุ่มเด็ก

รศ.นพ. อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก กล่าวว่า กลุ่มเด็กเดินเท้าจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงจากการถูกรถชนขณะเดินไป-กลับบ้านและโรงเรียน  ในเส้นทางที่เด็กต้องเดินไปโรงเรียนหรือเส้นทางไปตามที่ต่างๆ พบว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแวดล้อมตัวเด็ก ทั้งความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม เช่น สภาพถนน ทางเท้า และเครื่องอำนวยความปลอดภัยสำหรับผู้เดินเท้า ไม่เอื้ออำนวยให้เด็กเดินและข้ามถนนอย่างปลอดภัย, ระหว่างทางที่เด็กเดิน มีบุคคลเสี่ยง เช่น ขี้เหล้า เมายา จี้ปล้น และสุนัขจรจัด ที่อาจทำอันตรายเด็ก, สภาพอากาศและแสงสว่างที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ฝนตกหนัก แสงแดดจ้า ช่วงใกล้ค่ำ หรือช่วงกลางคืน ทำให้การข้ามถนนมีความเสี่ยงมากขึ้น ฯลฯ และความเสี่ยงด้านพฤติกรรม เช่น ผู้ใหญ่มักประเมินความสามารถของเด็กสูงเกินไป เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปียังขาดความชำนาญและความสามารถในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย, เด็กๆ อาจจะทำอะไรที่เราคาดไม่ถึง เช่น อยู่ๆ ก็วิ่งออกมาบนถนน วิ่งออกมาจากด้านหลังรถที่จอดอยู่ข้างทาง ฯลฯ

กิจกรรม Walk Rally เดินเท้าปลอดภัย จึงเกิดขึ้นเพื่อติดอาวุธความรู้และทักษะเดินเท้าและข้ามถนนปลอดภัยแก่เด็กๆ ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ยากลำบาก เด็กๆ จะเรียนรู้ผ่านการผจญภัย 3 ฐาน ได้แก่ ฐาน “แผนที่ตัวกวน..ชวนเดินปลอดภัย” ฐาน “ข้ามอย่างไร..จึงจะปลอดภัย” และฐาน “เปิดป้ายลุ้นโชค”

DSC_3434 DSC_3430 DSC_3387 DSC_3308 DSC_3050 DSC_3048 DSC_2996 DSC_2999 DSC_3405 DSC_3416 DSC_3463 DSC_3474 DSC_2976 DSC_3401 DSC_3404 DSC_3289 DSC_3229 DSC_3220 DSC_3210 DSC_3192 DSC_3201 DSC_3185DSC_3033

 

 

(22.01.2559) ‘Walk Rally for Pedestrian Safety’Safe Kids Thailand / CSIP together with FedEx team organized ‘Walk…

Posted by Safe Kids Walk This Way Thailand เพจนี้มีแต่เรื่องเดิน on Thursday, January 21, 2016

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น