ทีมงานศูนย์วิจัยฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลมวยเด็ก เขตทวีวัฒนา กทม.(28 ม.ค 2559)

DSC_2122

(28 ม.ค 2559) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลมวยเด็ก ของค่ายมวยเกียรติพลทิพย์ ยิมส์ และค่ายมวยแก้วสัมฤทธิ์ เขตทวีวัฒนา กทม.

ค่ายมวยเกียรติพลทิพย์ ยิมส์

DSC_2119DSC_2123 DSC_2122 DSC_2121 DSC_2128 DSC_2129

ค่ายมวยแก้วสัมฤทธิ์

DSC_2131DSC_2130 DSC_2132 DSC_2133 DSC_2134

 

โปรดแสดงความคิดเห็น