ความสนุกบนความเสี่ยง เครื่องเล่นงานวัด

(25 ก.พ.2559 ) กรณีเครื่องเล่น ‘ปลาหมึก’ ของบริษัท สตาร์นาซ่า จำกัด ชำรุด  ขณะเครื่องเล่นที่หมุนอยู่นั้น ทำให้เด็กที่กำลังสนุกกับเครื่องเล่นพลัดตกลงมา บาดเจ็บสาหัส 2 คน

เรื่องนี้ จึงถูกตั้งคำถามว่า เครื่องเล่นที่ไม่ได้มาตราฐานและไม่มีความปลอดภัย  พวกเขาเหล่านั้น กำลังตกอยู่บนความเสี่ยงภัยของเครื่องเล่นหรือไม่?

Image6 Image5 Image4 Image3 Image2 Image1

www.csip.org

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น