คณะแพทย์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานชุมชนปลอดภัย (07 มี.ค.59)

myhome30

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 ทีมงานศูนย์วิจัยฯนำคณะศึกษาดูงาน คณะแพทย์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานชุมชนปลอดภัย ณ เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ จ.พระนครศรีอยุธยา

myhome10

โดยกิจกรรมในวันนี้ อาทิ ฟังประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลตลาดเกรียบ โครงการเกี่ยวกับความปลอดภัยของเทศบาล ชมสาธิตการซ้อมหนีไฟของเด็กศพด. เยี่ยมชมงานด้านความปลอดภัยในศพด. สนามเด็กเล่นปลอดภัย เยี่ยมชมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน เป็นต้น

LINE_P201636_152225 LINE_P201636_152146 myhome9 myhome8 myhome6 myhome5 myhome2 myhome

โปรดแสดงความคิดเห็น