การปฐมพยาบาลเด็กเมื่อมีไข้ ,เด็กถูกของมีคม และเด็กถูกน้ำร้อนลวก

DSC_0569.JPG

กิจกรรม School First Aid Training For Kids by Nexcare ครั้งที่ 1-3 การปฐมพยาบาลเด็กเมื่อมีไข้ ,เด็กถูกของมีคม และเด็กถูกน้ำร้อนลวก

ณ โรงเรียนแสงโสม กทม. เมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558, โรงเรียนมาร์มาร่า ศิริวัฒน์วิทยา กทม. เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 และโรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหง กทม. เมื่อวันที่ 29 ก.พ. 2559

เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้อง ให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถม

สร้างประสบการณ์ร่วมกัน ระหว่างนักเรียนกลุ่มผู้นำ(Opinion leader)
สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้อบรมมาให้กับเพื่อนๆได้
เพื่อเตรียมความพร้อมสร้างความปลอดภัย เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ
และการปฐมพยาบาลเมื่อถูกของมีคม ได้ถูกต้องภายในโรงเรียนและชีวิตประจำวัน

 

 

 

 

วิทยากรโดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย เพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก

จัดโดยนิตยสาร “บันทึกคุณแม่” ร่วมกับ “Nexcare”

 

DSC_0575.JPG DSC_0579.JPG DSC_0598.JPG DSC_0631.JPG DSC_0648.JPG

โปรดแสดงความคิดเห็น