บรรยาย “ภาวะอันตรายของเด็กในสังคมไทย ! “ (31 มี.ค.2559)

DSC_4330

บรรยาย “ภาวะอันตรายของเด็กในสังคมไทย ! “ 

โดย ประจวบ ผลิตผลการพิมพ์ ฝ่ายสื่อสารสาธารณะ และ หน่วยพิเคราะห์เหตุการณ์ตายในเด็ก ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี

จัดโดย…มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (p2h) และภาคี จัดงาน ประชุมวิชาการเพื่อคนทำงานกับพ่อแม่และผู้ดูแลเด็ก / วัยรุ่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม-ศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ชั้น ๑๑ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น สุขุมวิท ๒๐ กรุงเทพฯ

คลิปวีดีโอ

 
DSC_4323 DSC_4330 DSC_4322 DSC_4372 DSC_4423 DSC_4420

 

31 มี.ค. 59 บรรยาย “ภาวะอันตรายของเด็กในสังคมไทย ! “https://www.facebook.com/csip.org/videos/1025234650858075/จัดโดย…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Monday, April 4, 2016

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น