ตรวจระบบความปลอดภัยสวนน้ำ วานานาวา และสวนสนุก ซานโตรินี่ พาร์ค (02 พ.ค.2559)

DSC_4614

(2 พ.ค.59) “มล.ปนัดดา” นำคณะ สคบ. ,ทีมงานศูนย์วิจัยฯ เพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเยี่ยม สวนน้ำและสวนสนุก ใน จ.เพชรบุรี ตามโครงการสวนน้ำปลอดภัย สวนสนุกน่าเล่น


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม สวนน้ำวานานาวา และสวนสนุก ซานโตรินี่ พาร์ค ชะอํา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ตามโครงการสวนน้ำปลอดภัย สวนสนุกน่าเล่น

ด้านหม่อมหลวงปนัดดา เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีเด็กได้รับอันตรายจากการใช้บริการสวนน้ำและสวนสนุก แห่งหนึ่ง คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคจากการใช้บริการสวนน้ำและสวนสนุก โดยตรวจสอบความปลอดภัยของสวนน้ำและสวนสนุก ทั่วประเทศ อย่างต่อเนื่องและให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดตามที่กฎหมายกำหนด

ด้าน นายอำพล กล่าวว่าที่ผ่านมา สคบ. ได้สุ่มตรวจมาตรฐานความปลอดภัยของสวนน้ำและสวนสนุก ทั่วประเทศ ซึ่งผลจากการตรวจพบว่าผู้ประกอบธุรกิจมีการตรวจสอบเครื่องเล่นก่อนให้บริการแก่ผู้บริโภคโดยผู้ดูแลดำเนินการตรวจสอบเป็นวิศวกรผู้มีความเชี่ยวชาญ ผู้ประกอบธุรกิจมีการกำหนดช่วงเวลาในการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเล่นตามมาตรฐานของผู้ผลิตเครื่องเล่นแต่ละชนิดโดยกำหนดระยะเวลาการตรวจสอบเป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ อันตรายแก่ผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ 2558 โดยได้กำหนดให้เครื่องเล่นตามกฎกระทรวงต้องขออนุญาตพนักงานเจ้าหน้าที่ในการก่อสร้างรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายเครื่องเล่น หาผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522

DSC_4754 DSC_4691 DSC_4838 DSC_4818 DSC_4825 DSC_4680 DSC_4740 DSC_4760 DSC_4793 DSC_4807 DSC_4679


www.csip.org

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น