ลงพื้นที่สำรวจค่ายมวยเด็กในเขตราชเทวี กทม. (28 เม.ย.2559)

มวยเด็ก

(28 เม.ย.59) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ ลงพื้นที่สำรวจค่ายมวยเด็กในเขตราชเทวี กทม.
นำโดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก และทีมงาน

มวยเด็ก มวย มวยเด็ก
 

โปรดแสดงความคิดเห็น