ชุมชนเกาะโพธิ์ จ.อยุธยา (23 พ.ค.2559)

DSC_4593

ทีมงานศูนย์วิจัยฯลงพื้นที่ชุมชนเกาะโพธิ์ จ.อยุธยา
เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในชุมชนเกาะโพธิ์ เมื่อวันที่ 23 พ.ค.2559

DSC_4606 DSC_4605 DSC_4598 DSC_4600

 

 

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น