ลงพื้นที่ ศดพ.เทศบาลตำบลบ้านสร้าง จ.อยุธยา (25 พ.ค.2559)

DSC_4697

ทีมงานศูนย์วิจัยฯลงพื้นที่ ศดพ.เทศบาลตำบลบ้านสร้าง จ.อยุธยา

เพื่อให้ความรู้และแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2559

DSC_4700 DSC_4701 DSC_4704

 

โปรดแสดงความคิดเห็น