ลงพื้นที่ ศพด.อบต.ชะแมบ จ.อยุธยา (25 พ.ค.2559)

DSC_4684

ทีมงานศูนย์วิจัยฯลงพื้นที่ ศพด.อบต.ชะแมบ จ.อยุธยา เพื่อให้ความรู้และแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2559

DSC_4683DSC_4688DSC_4691

 

โปรดแสดงความคิดเห็น