ลงพื้นที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลคลองจิก และอบต.เกาะเกิด จ.อยุธยา (25 พ.ค.2559)

DSC_4651

(เมื่อวันที่ 25 พ.ค.59) ทีมงานศูนย์วิจัยฯลงพื้นที่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลคลองจิก และอบต.เกาะเกิด จ.อยุธยา
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเกิด จ.อยุธยา

DSC_4650 DSC_4651

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลคลองจิก จ.อยุธยา

DSC_4654 DSC_4655 DSC_4664 DSC_4662DSC_4671 DSC_4676 DSC_4677 DSC_4675

 

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น