เด็กโลหะหนัก เหมืองทอง จ.พิจิตร (23 พ.ค.2559)

เทปรายการเปิดปม สัมภาษณ์ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
เกี่ยวกับเด็กๆที่อาศัยโดยรอบเหมืองแร่ทองคำ จ.พิจิตร

1B4GJfHLWEOx-default

คำสั่งปิดเหมืองทั่วประเทศปลายปี 2559
อาจเป็นข่าวดีสำหรับชุมชนและชาวบ้าน
ที่ใช้เวลากว่าสิบปีคัดค้านการมีอยู่ของเห­มืองทองคำในพื้นที่

แต่อีกมุมหนึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเ­หมืองทองพิจิตร
ก็ส่งผลกระทบที่ไม่อาจประเม­ินค่าได้ และ ความเสียหายอาจยังคงอยู่อีกยาวนาน

แม้จะปิดเหมืองไปแล้วก็ตาม หนึ่งในนั้น คือ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็ก

ชมรายการเปิดปม ตอน เด็กโลหะหนัก ออกอากาศเมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 22.30 – 23.30 น. ทางไทยพีบีเอส

Untitled-1 1B4GJie6N8Yz-default 1B4GJbcDpmRh-default 1B4GJb4gWQOE-default 1B4GJ8QAEuW5-default
http://www.csip.org

โปรดแสดงความคิดเห็น