เตือนภัยเด็กนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ช่วงหน้าฝน ( 2 มิ.ย.2559 )

Untitled-2

02 มิ.ย.59 ข่าวเช้าไทยพีบีเอส สัมภาษณ์
รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.ศูนย์วิจัยฯ
เตือนภัยเด็กนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ช่วงหน้าฝน เสี่ยงอุบัติเหตุ

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น