กิจกรรม Big Cleaning Day ในพื้นที่ บ้านวังโม่ง ต.วังทรายพูน จ.พิจิตร (14 มิ.ย.59)

DSC_5379

(14 มิ.ย.59) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ และคณะทีมงาน อบต.วังทรายพูน เข้าร่วมงานกิจกรรม Big Cleaning Day ในพื้นที่ บ้านวังโม่ง ต.วังทรายพูน จ.พิจิตร

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัยภายในชุมชนวังทรายพูน

DSC_5391 DSC_5413 DSC_5435


 

โปรดแสดงความคิดเห็น