ประชุมการ พิเคราะห์เหตุการตายในเด็ก กทม. (07 มิ.ย.59)

DSC_5268

( 7 มิ.ย.59 ) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ นำโดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ พร้อมคณะทีมงาน
จากศูนย์วิจัยฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ กทม.

เข้าร่วมประชุมการ พิเคราะห์เหตุการตายในเด็ก กทม.
ครั้งที่1/2559 เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2559 ณ ห้องประชุมสำนักพัฒาสังคม กทม.

DSC_5258 DSC_5259 DSC_5260 DSC_5261 DSC_5263 DSC_5264 DSC_5265 DSC_5266 DSC_5267

โปรดแสดงความคิดเห็น