โรงเรียนผู้สูงอายุ ต.วังหว้า จ.พิจิตร (16 มิ.ย.59)

DSC_6073

(16 มิ.ย.59 ) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ
บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มนักเรียนผู้สูงอายุ
ในโรงเรียนวังหว้าปัจฉิมมาวิชชาลัย 88 พรรษา

ณ รพ.สต.วังหว้า จ.พิจิตรDSC_6102 DSC_6137 DSC_6127 DSC_6179 DSC_6170 DSC_6109 DSC_6050 DSC_6187

โปรดแสดงความคิดเห็น