(10 มิ.ย.59) ลงพื้นที่เยี่ยมสำรวจชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี

DSC_5303

(10 มิ.ย.59) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ และศูนย์ประชาบดี 1300

ลงพื้นที่เยี่ยมสำรวจชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อเก็บข้อมูลและแนะนำเรื่องความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

DSC_5313 DSC_5312 DSC_5360 DSC_5301 DSC_5327

 

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น